Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2014

fullmetalheart
gardem s/s 2014

June 19 2014

fullmetalheart
9633 ce50
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viamosiu mosiu
fullmetalheart
Reposted frombasiaa basiaa viadesouffle desouffle
fullmetalheart
Reposted frompaws paws viadesouffle desouffle
fullmetalheart
6915 f463
Reposted fromchcialbymdzismiec chcialbymdzismiec viamosiu mosiu
fullmetalheart
0793 29e4
Reposted fromxawery xawery viamosiu mosiu
7913 2ba9 500
Reposted fromPoooly Poooly viadesouffle desouffle
fullmetalheart
9550 4f52
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamosiu mosiu
fullmetalheart

June 05 2014

fullmetalheart
0578 7e6f
Reposted fromnexxt nexxt viaLadyGoga LadyGoga
fullmetalheart
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viaKabrioletta Kabrioletta
fullmetalheart

June 04 2014

fullmetalheart
1053 347e
Reposted frommiischa miischa viaakisame akisame

April 24 2014

fullmetalheart

Kochajcie się,

ale nie róbcie z miłości kajdanów.

Niech miłość będzie jak poruszający się

ocean pomiędzy brzegami waszych dusz.

 

Wypełniajcie nawzajem swoje filiżanki,

ale nie pijcie z tej samej.

Dajcie sobie swojego chleba,

ale nie jedźcie z tego samego bochenka.

 

Śpiewajcie i tańczcie razem,

cieszcie się, ale pozwólcie sobie

być osobno. Jak struny lutni,

które są osobno, to jednak dźwięczą

razem do tej samej muzyki.

 

Dajcie sobie serca,

ale nie do przechowania.

I stójcie razem,

a jednak nie za blisko:

Jak kolumny świątyni,

które podpierają ten sam strop,

a jednak stoją osobno.

I jak dąb i cyprys nie rosną w

swoich cieniach.

— Khalil Gibran - “Nie róbcie z miłości kajdanów”
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viakakus kakus

January 11 2014

fullmetalheart
8830 9104
wymarzone łóżeczko!
Reposted fromfelicka felicka viareksi0 reksi0

January 10 2014

fullmetalheart
Reposted fromdimer dimer viaunco unco
fullmetalheart
żeby już był maj. albo kwiecień chociaż.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaunco unco
fullmetalheart
9482 39b0
fullmetalheart
0330 9cdc 500
Staying strong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl